Bilder

v.l. Theo Fustermanns-Karl Schax-Hermann Ebbertz ca. 1950
v.l. Gerhard Scnit-Johann Hornen-Heinrich Bongartz